YOGA CLASSES & RETREATS

New retreat coming soon!

From 13 to 16 September 2018

Retreat Èlia Lopez y Elena Vidal

27, 28 & 29 April 2018

Retiro EN BLANCO

Del 6 al 10 December 2017